Indexación

Bases Bibliográficas con Comité de Selección (BBCS)

DOAJ REDIBOAJI    

Índices bibliográficos:

 

Ícono ERIH Plus

Directorios:

Redes académicas:

Gestión de metadatos:

OAI-PMH Data Provider. Open Archives Initiative